Live KAWACA TV
Tonton
wb_sunny

Hamba Tuhan, Tuhan Hamba

Hamba Tuhan, Tuhan Hamba

Sungguh Allah lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba, daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika berada di atas hewan tunggangannya di suatu padang sahara, lalu hewan tunggangannya itu kabur, sedangkan makanan dan minuman berada di atasnya. 

Ia pun putus asa darinya, kemudian ia mendatangi sebuah pohon lalu berbaring di naungannya dalam keadaan putus harapan dari kendaraannya yang hilang. Pada saat itulah tiba-tiba hewan tunggangannya telah berada di sisinya, lalu ia mengambil tali kekangnya kemudian ia berkata dengan gembira; 

"Ya Allah, engkau hambaku, dan aku tuhanmu"
ia salah berucap karena saking gembiranya.” 

(H.R. Muslim)


Tags

GRATIS BERLANGGANAN

Dengan berlangganan, kamu tidak akan ketinggalan postingan terbaru Kawaca setiap harinya.